WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. KAROLINOWSKIEJ
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ  PRZY ALEJACH 800 - LECIA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGOWYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ  PRZY ALEJACH 800 - LECIA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. BURSZTYNOWEJ 37, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY,  W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. KAJAKOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY,  W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ORLEJ  11, ul. ROLNICZEJ 75 i ul. ROLNICZEJ 73a, PRZEZNACZONYCH DO WNIESIENIA APORTEM do ELEKTOCIEPŁOWNI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM JAKO WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO W  ZAMIAN ZA OBJĘCIE UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32, przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7.
Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Belzackiej
 
Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Słowackiego 25
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Regatowej