Ogłoszenie o III ustnym przetargu niegraniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 79.
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Krasickiego 3.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 34.
Wykaz Nr 16/2019 z dnia 10.12.2019 r. lokal użytkowy przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowej 2.
Wykaz Nr 15/2019 z dnia 10.12.2019 r. lokal użytkowy przy ulicy Szewskiej 8.
Wykaz Nr 14/2019 z dnia 10.12.2019 r. lokal użytkowy przy ulicy Krasickiego 3.
Wykaz Nr 13/2019  z dnia 10.12.2019 r. lokal użytkowy przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15
Wykaz Nr 12/2019 z dnia 10.12.2019 r. lokal użytkowy przy ulicy Słowackiego 34.