Curie-Skłodowskiej 26/28 - Bugajska 1/3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1367 ha. 
Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie ronda Sulejowskiego. Zgodnie z z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje sie w jednostce 3U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;  przeznaczenie uzupełniające – miejsca postojowe, parkingi. 
W zakresie przeznaczenia terenów zakazuje się: a) lokalizacji obiektów i tworzenia lokali o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2 , b) lokalizacji garaży blaszanych, c) lokalizacji zespołów budynków gospodarczych i garaży oraz zespołów takich budynków; 2) dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością usługową, stanowiącą nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej;
Infrastruktura techniczna: woda, en.el., kanalizacja sanitarna, gaz w ul. Bugajskiej i ul. Curie-Skłodowskiej.
Cena wywoławcza z poprzedniego przetargu - 500.000 zł +VAT.
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij Tutaj
Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomosciami tel. 447321852
← powrót